Fundacja Edukacja Dla Spoleczenstwa

AKTUALNOŚCI

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Department of Entrepreneurship and Spatial Management
Institute of Geography
Pedagogical University of Cracow


Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Industrial Geography Commission of Polish Geographical Society
Wydawnictwo „Nowa Era” / „Nowa Era” Publishing House
Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” / „Edukacja dla Społeczeństwa” Foundation

zapraszają na / invite to

15. Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową / 15th Jubilee International Scientific Conference

Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych

oraz 11. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 11th National Conference of Entrepreneurship Teachers


Kraków, 8-9 października 2018 / 8-9 October 2018


Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
dr Tomasz Rachwał

Miejsce obrad / Venue
Audytorium im. Prof. W. Danka / The Prof. W. Danek Auditorium
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2 (1 piętro) / 2 Podchorążych St. (1st floor)

Dowiedz się więcej »

Zobacz program konferencji »

 
Stopka
Copyright © 2018 Fundacja "Edukacja dla Spoleczenstwa"